2. strokovno srečanje učiteljev likovne umetnosti

Po uspešno izvedenem prvem srečanju napovedujemo:
2. STROKOVNO SREČANJE UČITELJEV LIKOVNE UMETNOSTI

Tema: LIKOVNA UMETNOST V DRUŽBENEM KONTEKSTU
Kraj: Piran
Datum: 13. 3. – 14. 3. 2025

 

 

NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU V NAZIVE
Udeleženci, ki so strokovni delavci v VIZ z udeležbo na 2. strokovnem srečanju učiteljev likovne umetnosti pridobijo 1 točko za napredovanje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

 

IZPOSTAVLJAMO
·    Strokovna predavanja 8 priznanih in izkušenih predavateljev
·    Ustvarjalne delavnice 
·    Predstavitev novosti na trgu
·    Medsebojna izmenjava znanj in izkušenj
·    Druženje
·    Vsak udeleženec prejme darilni paket z likovnim materialom

 

KOMU JE NAMENJENO
·    Učiteljem likovne umetnosti v osnovni in srednji šoli
·    Učiteljem prvega in drugega vzgojno izobraževalnega obdobja
·    Učiteljem razširjenega programa in podaljšanega bivanja
·    Vzgojiteljem predšolske vzgoje

 


Preverite podrobnosti in utrinke 1. strokovnega srečanja

Več informacij

po e-pošti: likovni@kopija-nova.si
po telefonu: 02 / 2345 105

Prijava

·    Katalog Katis za šolsko leto 2024/25
·    Po telefonu 02 / 2345 105

Prijava na obveščanje o strokovnem srečanju učiteljev likovne umetnosti