Likovni natečaj Olimpijske vrednote spreminjajo svet

Spletna razstava nagrajenih del

Olimpijske vrednote spreminjajo svet

V sodelovanju z OLIMPIJSKIM KOMITEJEM SLOVENIJE smo organizirali likovni natečaj, kjer bodo učenci ustvarjali na temo OLIMPIJSKE VREDNOTE SPREMINJAJO SVET.

 

Olimpijske vrednote predstavljajo temelje, na katerih olimpijsko gibanje gradi svoje dejavnosti za spodbujanje športa, kulture in izobraževanja z namenom gradnje boljšega sveta.

 

Olimpijske vrednote so odličnost, prijateljstvo, spoštovanje, poštenost in trud. Mentorji naj se z učenci pogovarjajo o pomenu in namenu navedenih vrednot. Hkrati naj jih spodbujajo k iskanju drugih vrednot, ki jih prav tako lahko zasledimo skozi šport, ne le skozi lastno udejstvovanje ampak tudi ob spremljanju raznovrstnih športnih dogodkov. Mentorji naj učence spodbujajo k razmišljanju o solidarnosti v športu in koristnosti športnega udejstvovanja za zdravo in kvalitetno življenje posameznika.

 

Predlagamo ogled priloženih posnetkov, ki naj predstavljajo izhodišče za pogovor in kreativno razmišljanje učencev o podani temi ter prenos idej v individualno likovno govorico.


 

Olimpijske vrednote!

Odličnost:
Vedno pokažem svoj najboljši odnos/vedenje.

Spoštovanje:
Dajem prostor drugim. 
Poslušam, kadar je to potrebno. 
Skrbim za lastnino.

Prijateljstvo:
Podpiram in pomagam drugim ljudem. 
Sem prijazen in radodaren do drugih ljudi.

Poštenost: 
Dovolim drugim, da pridejo na vrsto.
Govorim resnico!

Trud:
Dam najboljše, kar lahko!
Trudim se v mojem odnosu ter vedenju in delu.