Likovni natečaj 2024

 

 

 Likovni natečaj

Ustvarjamo za ZOOplanet 2024

TEMA: OGROŽENE ŽIVALI AZIJSKIH GOZDOV 

 

Spodbuda za delo:

S četrtim likovnim natečajem Ustvarjamo za ZOOplanet, želimo spodbuditi mlade, da skozi likovno ustvarjalno delo spoznajo raznolike gozdove Azije in njihove zanimive živali. Tako jih spodbujamo, da razmišljajo o odgovornem vsakodnevnem ravnanju ter o skrbi in ohranjanju zdravega ter čistega okolja. Ob tem razvijajo čut za naravo in gozdove ter ljubezen do živih bitij.

 

Zaradi geografske lege, so gozdovi Azije izredno raznoliki. Od severnega iglastega in mešanega gozda, kjer so razširjeni sibirski tigri, visokogorskih bambusovih gozdov v pobočjih Himalaje, kjer prebivajo mačje pande, do nižinskih mešanih gozdov Indije, kjer sta razširjena azijski lev in svinjski jelen, pa vse do poplavnih gozdov Vietnama, kjer živi indokitajski sika.

 

Zaradi hitre rasti prebivalstva in razvoja gospodarstva, se gozdovi Azije netrajnostno  izkoriščajo za kmetijske površine, mesta, naselja in drugo infrastrukturo. To vodi v hitro zmanjševanje biotske raznovrstnosti, povečajo se tveganja za širjenje bolezni.

 

Gozd je velika dobrina ne samo za rastline in živali, ki v njem bivajo, temveč tudi za nas, ljudi. Zato moramo spoštovati vsa živa bitja v njem in zanj skrbeti tudi tako, da hodimo le po poteh, ne vznemirjamo živali, ne poškodujemo rastlin, ne odmetavamo odpadkov ali ga drugače onesnažujemo.

Najvidnejše dobrine gozdov so raznovrstnost rastlinskih in živalskih vrst, izjemnost posameznih dreves, obnovljivi viri energije in surovin ter blagodejen vpliv na okolje kot celoto. Kaj nam pomenijo, bi se verjetno zavedali šele, ko gozda v našem okolju nenadoma ne bi bilo več.

 

Prav zato želimo v letošnjem natečaju izpostaviti azijske gozdove in nekatere ogrožene živalske vrste, ki bivajo v njih. Te so karizmatični azijski lev, skrivnostni sibirski tiger, prikupni mačji panda ter za nas nenavadna jelena – indokitajski sika in svinjski jelen, ki sta poglavitni plen sibirskih tigrov in azijskih levov, mačji panda pa je manjša rastlinojeda zver.

 

Mentorje želimo spodbuditi, da skozi pogovor o ogroženih živalskih vrstah, z mladimi ustvarjalci spregovorijo tudi o njihovem življenjskem prostoru in o globalni problematiki spreminjanja in izginjanja gozdnih površin.

 

Naštete vrste so v naravi močno ogrožene, njihovi predstavniki, ki jih lahko obiščete v Živalskem vrtu Ljubljana, pa so ambasadorji svojih vrst v naravnem okolju.

 

 


Prijava na natečaj
Likovna dela skupaj s prijavnico in obrazci pošljite na:
Kopija nova d.o.o.,
Meljska cesta 56,
2000 Maribor
s pripisom "LIKOVNI NATEČAJ" najkasneje do 30. 6. 2024.

 

 

Natečaj je namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem, srednješolcem in varovancem zavodov s prilagojenim programom. Strokovna komisija bo prispele izdelke pregledala in ocenila glede na 6 kategorij (predšolski otroci, OŠ 1. VIO, OŠ 2. VIO, OŠ 3. VIO, SŠ in varovanci zavodov s prilagojenim programom).

 


V vsaki kategoriji lahko sodelujoči osvojijo prvo, drugo ali tretje mesto, 
ki smo ga obogatili s privlačnimi nagradami.


 1 . nagrada
UČENEC: Ustvarjalni Ajda komplet
Program srečaj svojo Naj žival za dve osebi + 2 vstopnici (otroška/dijaška in odrasla)
MENTOR: komplet likovnih izdelkov blagovne znamke Ajda v vrednosti 100 € 


 2. nagrada
UČENEC: Ustvarjalni Ajda komplet
2 vstopnici (otroška/dijaška) + 2 vstopnici (odrasla)
MENTOR: komplet likovnih izdelkov blagovne znamke Ajda v vrednosti 70 €


 3. nagrada
UČENEC: Ustvarjalni Ajda komplet
2 vstopnici (otroška/dijaška in odrasla)
MENTOR: komplet likovnih izdelkov blagovne znamke Ajda v vrednosti 50 €

 


Likovni natečaj_Ustvarjamo za ZOOplanet 2024

 

PRIJAVNICA

Privolitev mentorja

Privolitev starša ali zakonitega zastopnika

Obrazec za označitev del

 

Pravilnik likovnega natečaja Ustvarjamo za ZOOplanet