Osebna izkaznica

Popolno ime podjetja: Kopija - nova, družba za trgovino in storitve d.o.o.

Kratko ime podjetja: Kopija - nova d.o.o.

Sedež: Meljska cesta 56, 2000 Maribor

Telefon: 02 2345 105 (Mija Markl)

Faks: 02 2345 104

E-pošta: info@kopija-nova.si

Spletna stran: www.likovni.kopija-nova.si

Davčna številka: SI10031332

Matična številka: 1491482000

Transakcijski račun: SI56 0312 1106 1120 871  pri banki SKB d.d. in SI56 0287 8026 1458 667 pri banki NLB d.d.

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, št. reg. vl. 1/10781/00, z dnem 02.03.2000.

Osnovni kapital: 8.763,14 €.