Likovni natečaj Solidarnost v športu

Likovni natečaj Solidarnost v športu je zaključen.

 

V sodelovanju z OLIMPIJSKIM KOMITEJEM SLOVENIJE smo organizirali likovni natečaj z namenom spoznavanja pomena solidarnosti v športu, razmišljanju o odgovornem ravnanju, skrbi in ohranjanju zdravja, razvijanju čuta do sočloveka in kritičnemu razmisleku o pomenu osebnih vrednot v povezavi s športom. Vabljeni so bili predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci ter varovanci zavodov s prilagojenim programom.

 

Nagrajence je izbrala strokovna komisija v sestavi: 

Zinka Dokl, prof. likovne umetnosti (OŠ Draga Kobala Maribor)
Katja Kozjek Varl, prof. likovne umetnosti (Pedagoška fakulteta Maribor)
Maja Bezjak vodja Regijske pisarne OKS (ŠZ Maribor)

Mija Markl, predstavnica Kopija-nove

Kategorija: Osnovna šola 1. VIO

1. mesto:

Jan Mencigar, avtor; Kaja Kous, mentorica; Osnovna šola Sveti Jurij

2. mesto:

Ema Nedok, avtorica; Tjaša Mlakar, mentorica; Osnovna šola Sveta Trojica

3. mesto:

Julija Miklavčič, avtorica; Urška Mitrović, mentorica;  Osnovna šola Veliki Gaber

 

Kategorija: Osnovna šola 2. VIO

Nagrajena Kolekcija:

Marija Batagelj, Marta Nabergoj, Erika Režonja in Zora Furlan,avtorice; Kristina Lavrenčič, mentorica; Osnovna šola Draga Bajca Vipava

 

Kategorija: Osnovna šola 3. VIO

1. mesto:

Ela Furlan, avtorica;  Kristina Lavrenčič, mentorica; Osnovna šola Draga Bajca Vipava

2. mesto:

David Koren, avtor; Kristina Lavrenčič, mentorica; Osnovna šola Draga Bajca Vipava

3. mesto:

Ema Stamac, avtorica; Sabina Mattersdorfer, mentorica;  Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana

 

Kategorija: Predšolska vzgoja 

1. mesto:

Sofija Žargi, avtorica;  Aleksandra Andrić, Darja Svetlin Kovič, mentorici; Vrtec Domžale / Enota Palček

2. mesto:

Kaja Rašl, avtorica; Doroteja Meršak, mentorica; Osnovna šola Muta, VVE Muta

 

Kategorija: Posebni program 

1. mesto:

Neli Mom, avtorica;  Kim Mastnak, mentorica; Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica

2. mesto:

Sandi Brezovšek, avtor;  Kim Mastnak, mentorica; Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Sl. Bistrica

 

V kategoriji Srednje šole nismo prejeli prijavljenih izdelkov.

OTROCI IN MENTORJI BOSTE ZA SVOJE USTVARJANJE TUDI USTREZNO NAGRAJENI.

 

V vsaki kategoriji lahko sodelujoči osvojijo prvo, drugo ali tretje mesto, ki smo ga obogatili s privlačnimi nagradami.

 

1. NAGRADA : 
Učenec: Ustvarjalni Ajda komplet AJDA, maskota FOKSI
Mentor: komplet likovnih izdelkov Ajda v vrednosti 100 €

 

2. NAGRADA :

Učenec: Ustvarjalni Ajda komplet AJDA, maskota FOKSI
Mentor: komplet likovnih izdelkov Ajda v vrednosti 70 €

 

3. NAGRADA :
Učenec: Ustvarjalni Ajda komplet AJDA, maskota FOKSI
Mentor: komplet likovnih izdelkov Ajda v vrednosti 50 €