Vabimo vas k sodelovanju na 1. državnem likovnem natečaju Ustvarjamo za ZOOplanet 

TEMA natečaja 

Ogrožene živali Slovenije

 • EVROPSKI BOBER
 • MOČVIRSKA SKLEDNICA
 • ZELENA KRASTAČA
 • KODRASTI PELIKAN
 • SAMOTARSKA ČEBELA RDEČA DIŠAVKA
 • RIS
 • MODRAS
 • VELIKA UHARICA
 • ŠIROKOUHI NETOPIR  
 • ČRNA ŠTORKLJA
 • VOLK
 • RJAVI MEDVED                    

UDELEŽENCI natečaja 

Natečaj je namenjen: 

 • predšolskim otrokom, 
 • osnovnošolcem,
 • srednješolcem,
 • varovancem zavoda s prilagojenim programom.

Strokovna komisija bo prispele izdelke pregledala in ocenila glede na 6 kategorij (predšolski otroci, OŠ 1. VIO, OŠ 2. VIO, OŠ 3. VIO, SŠ in varovanci zavodov s prilagojenim programom).      

 

NAMEN natečaja

 • Spodbujanje sodelujočih k razvijanju empatije do živali, 
 • osveščanje mladih o ogroženih in zavarovanih živalskih vrstah,
 • razmišljanje o odgovornem ravnanju, skrbi in ohranjanju zdravega ter čistega okolja,
 • razvijanje čuta za naravo in ljubezen do živali.

SPODBUDA ZA DELO

PREDPISANE TEHNIKE LIKOVNIH DEL natečaja

Poslani izdelki so lahko izdelani v poljubni likovni tehniki: 

 • risbe,
 • slike,
 • grafike,
 • kiparski izdelki,
 • fotografija,
 • fotomontaža,
 • videoposnetek,
 • animiran film…      

  Vsak mentor (vzgojitelj, učitelj, likovni pedagog) lahko pošlje največ 5 likovnih izdelkov na posamezen razred.

NAGRADNI SKLAD natečaja

 • Praktične in doživljajske nagrade za avtorje  nagrajenih likovnih del v posamezni kategoriji, 
 • likovni material za mentorje nagrajenih likovnih del.

NAGRADE

ODDAJA LIKOVNIH DEL 

Likovna dela skupaj s prijavnico pošljite na Kopija-nova d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor s pripisom "LIKOVNI NATEČAJ" najkasneje do 30.6.2021.

 

PRIJAVNICA

Privolitev mentorja

Obrazec za označitev del

DODATNE INFORMACIJE

Kopija-nova d.o.o. 

Urška Hrnčič 

02 234 51 00 

urska.hrncic@kopija-nova.si     

 

ORGANIZATOR

 

       v sodelovanju z 

 

VOŠČENE BARVICE Ajda Jumbo + PLASTELIN, 12 barv