Strokovna komisija je izbrala najboljša dela v posamezni kategoriji

 

Strokovna komisija v sestavi: 

Zinka Dokl, prof. likovne umetnosti (OŠ Draga Kobala Maribor)
Katja Kozjek Varl, prof. likovne umetnosti (Pedagoška fakulteta Maribor)
Primož Krašna, predstavnik Zavoda republike Slovenije za šolstvo
Petra Hrovatin, predstavnica ZOO Ljubljana 
Mija Markl, predstavnica Kopija-nove

 

je izbrala nagrajence 2. državnega likovnega natečaja Ustvarjamo za ZOO planet, ki so: 

Kategorija: Osnovna šola 1. VIO

1. mesto:

Jan Korošec, avtor; Nevenka Pušnik, mentorica; OŠ Janka Padežnika Maribor

 

2. mesto:

Denis Zečirović, avtor; Renata Časar, mentorica; OŠ Draga Kobala

 

3. mesto:

Maša Bon, avtorica; Martina Lesjak, mentorica;  OŠ Venclja Perka Domžale

 

Kategorija: Osnovna šola 2. VIO

1. mesto:

Sofija Čelan, avtorica; Maja Patty, mentorica; OŠ Rače

 

2. mesto:

Erjon Bllaca, avtor; Nataša Rupnik, mentorica; OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, podružnica LOKAVEC

 

3. mesto:

Ela Dolenc, avtorica; Romana Renko, mentorica; OŠ Simona Jenka Kranj

 

Kategorija: Osnovna šola 3. VIO

1. mesto:

Magdič Hana in Kohek Lana, avtorici; Maša Mlinarič, mentorica; OŠ Beltinci

 

2. mesto:

Taya More, avtorica; Metka Kacin, mentorica; OŠ Prežihovega Voranca

Jesenice

 

3. mesto:

Lara Zrim, avtorica; Bojana Škodnik, mentorica; OŠ Kuzma

 

Kategorija: Srednja šola 

V kategoriji Srednje šole nismo prejeli izdelkov, ki bi ustrezali normativom likovnega natečaja. 

 

Kategorija: Predšolska vzgoja 

1. mesto:

Živa Kozlevčar, avtorica; Tanja Novak, mentorica; Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber

 

2. mesto:

Gal Zorn, avtor; Nina Furlan Balič, mentorica; Vrtec Renče pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče

 

3. mesto:

Alem Oruć, avtor; Mihaela Neuvirt Račič, mentorica;  Vrtec Tezno

 

Prilagojeni program: 

1. mesto:

Ammar Omerovič, avtor; Robert Primc, mentor; OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

 

2. mesto:

Ema Vehovar, avtorica; NKim Mastnak, mentorica; OŠ Minke Namestnik-Sonje Sl.Bistrica

 

3. mesto:

Mihaela Ristova, avtorica; Magda Češek, mentorica; OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

 

Posebna nagrada komisije: 

4. razred OŠ Gornja Radgona, mentorica Janja Šinko Borovšak