Likovni natečaj Čebele

S prvim likovnim natečajem ČEBELE želimo spodbuditi mlade, da skozi likovno ustvarjalno delo spoznajo pomen in vrednost skrbi za čebele ter razmišljajo o njihovi vlogi v naravi ter o odgovornem ravnanju, skrbi in ohranjanju zdravega in čistega okolja. Tako ob likovnem ustvarjanju razvijajo čut za naravo in ljubezen do živih bitij.

 

Likovna dela sodelujočih naj odražajo njihovo razmišljanje o:

  • vlogi čebel pri opraševanju rastlin,
  • kako čebele vplivajo na naše življenje in naravni ekosistem,
  • vlogi čebel pri nastanku medu in ostalih čebeljih pridelkov ter
  • odnosu človek – čebele.

Za motivacijo in inspiracijo vam ponujamo nekaj video materiala:


 

Čebele - likovni natečaj

Tema: Pomen čebel za okolje

Trajanje:  od 2. 1. do 15. 3. 2024

 

Strokovna komisija bo prispele izdelke pregledala in ocenila glede na

6 kategorij (predšolski otroci, OŠ 1. VIO, OŠ 2. VIO, OŠ 3. VIO, SŠ in varovanci zavodov s prilagojenim programom).

 

V vsaki kategoriji lahko sodelujoči osvojijo zlato, srebrno ali bronasto priznanje, ki smo ga obogatili s privlačnimi nagradami.

NAGRADA za ustvarjalca: Komplet izdelkov Ajda in komplet izdelkov Medenka (Medenke voščenke Classic, Medenka plastelin iz čebeljega voska).

NAGRADA za mentorja: potrdilo o sodelovanju za doseženo mesto (zlato, srebrno ali bronasto) in izdelke Ajda v vrednosti

100€ za 1. mesto, 70€ za 2. mesto in 50€ za 3. mesto.