Vse pogosteje se šole ali posamezni oddelki na šoli odločajo za naročilo likovnega materiala, zvezkov in ostalih potrebščin, plačilo za ta material pa izvedejo starši. Pri tem načinu oskrbe imajo vsi otroci enake možnosti za delo in uporabljajo material enake kvalitete, pri čemer je material skrbno hranjen v šoli. Hkrati učitelji nadzirajo količinsko porabo, kar omogoča racionalno porabo vseh materialov, s katerimi upravljajo učitelji.

Učiteljem in šoli prihranimo čas in skrbi z zbiranjem denarja od staršev

Šoli omogočamo nabavo vseh izdelkov, ki jih potrebuje za kvalitetno izvedbo pouka. Z uporabo našega plačilnega sistema hkrati omogočamo, da starši, izdelke, ki jih je šola naročila pri nas, plačajo neposredno nam.

Želite koristiti plačilni sistem ali potrebujete dodatne informacije?

Prosimo pošljite sporočilo poslovnemu koordinatorju Kopija nove ali po e-pošti: likovni@kopija-nova.si.